MASTERMENTOR

  • MASTERMENTOR har grundats år 2001 för att producera tjänster inom coaching, psykoterapi, arbetshandledning, utbildning och utvecklingsdagar för företag och för olika verksamhetsområden inom den offentliga sektorn.
  • Coaching och arbetshandledning är avsedda för både enstaka individer och grupper.

Utgångspunkten för planeringen av utbildning och utvecklingsdagar för ledningsgrupper och chefer fortskrider från individens behov till gruppens behov. Målet är att säkerställa både den enstaka individens och organisationens utveckling.

dreamstime_xs_37372957.jpg